Avukatlar & Danışmanlar
Av. Feyza Altun Meriç
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça
Av. Turgay Hanedan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türkçe
Majid Majidi
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Türkçe, İngilizce, Farsca
Ahmet Özdemir
Serbest Mali Müşavir,
Yatırım ve Teşvik Uzmanı
Gökmen Oğuz
Gümrük Mevzuatı Bilirkişisi